Other contributors in Cheng's group

The list is in no particular order:

Jian-Ping Lin

Li Chen

Nan Dong

Bo-Xu Feng

Jun-Jun Feng

Fei-Xiang Gao

Man Li

Yao Li

Zhen Li

Yang Liu

Chao Luo

Chong Mao

Xiang Ni

Ye-Ye Shen

Feng Wang

Jie Wang

Ya Wang

Zhen Wang

Tai-Shan Yan

Kun-Yi Yu

En-Ge Zhang

Zhi-Pei Zhang

Yi Zhu

Wen-Zhi Luo

Yu-Jie Wang

Li Zhang

Huan Yang

Ze-Xin Zhang

Xu-Fei Fu

Han Li

Jia-Lei Du

Hao-Yi Du

Qi-Fa Chen Qin-Qin Hu Wen-Wen Yong Huan Yang
Jing-Wei Liu Jian Yu Juan-Juan Du Meng Gao
Qun Xu Shuang-Shuang Jiang Lei Yan Ying Zhang
Li-Huan Qu Qi-Zhen Zheng Shao-Min Fu Zhi-Xiang Shao
Xu-Fang Liu Ying-Ying Wang Xiao-Yan Bai Tao-Tao Gao
Han-Chao Yao Bi-Ying Zhou Hang-Liang Zheng